SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE

ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32
Prije podne: 07:00 - 14:30 sati, poslije podne 13:00 - 20:30 sati
831-718

RTG DIJAGNOSTIKA I UZV

Stjepan Baturina, dr.med.,spec.kliničke radiologije
Vesna Kozarević, med. sestra
Eva Peić, ing.med.radiologije
Martina Farkaš, admin. referent
Radno vrijeme
pon - pet
7:00 - 14:30
radna subota 2 i 4. u mjesecu
7:00-12:00
831-716

SPEC. ORDINACIJA MEDICINE RADA I SPORTA

Magdalena Marković, mag. psych.
DOKTORI MEDICINE:
Ivana Rašić, dr.med.,spec.med.rada i sporta
MED. SESTRE / MED. TEHNIČARI:
Andrea Stažić Sinković, med. sestra
Zrinka Antalović med.sestra
Radno vrijeme
pon - pet
7:00 - 15:00
832-635

SPECIJALISTIČKA ORTODONTSKA ORDINACIJA

lokacija: II. kat glavne zgrade Doma zdravlja Županja
Ivana Ćurković, dr. med. dent. spec. ortodoncije
Anka Bjelobradić, med. sestra
Radno vrijeme
Srijeda, četvrtak, petak
07:00-15:00
Ponedjeljak, utorak
13:00-21:00
Petkom analize studijskih modela i savjet
831-582

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZDRAV. ZAŠTITE DJECE ŽUPANJA I

TIM BEZ NOSITELJA
KATARINA KOBAŠ, med. sestra
Radno vrijeme
Prije podne
Parni datumi
Poslije podne
Neparni datumi
Radna subota
I. i III. u mjesecu
830-956

SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

Županja, Dr. Franje Račkog 32, I. kat poliklinike
ERNESTINA ŠABANOVIĆ, dr.med.,spec.pedijatar
INES ALEKSIĆ, med.sestra
Radno vrijeme
Parni datumi
Poslije podne
Neparni datumi
Prije podne
Radna subota
II. u mjesecu
Savjetovalište
IV. subota u mjesecu
831-717

ORDINACIJA ZDRAVST. ZAŠTITE ŽENA I

Vesna Tkalac, dr. med., spec. ginekolog
Kristina Janjić, med. sestra
Radno vrijeme
Prije podne
Ponedjeljak, srijeda, petak
Poslije podne
Utorak, četvrtak
Radna subota
I. i III. u mjesecu
831-497

ORDINACIJA ZDRAVST. ZAŠTITE ŽENA II

Darko Škalic, dr. med., spec. ginekologije
Ljiljana Duran, med. sestra
Radno vrijeme
Utorak, četvrtak, petak
Prijepodne
Ponedjeljak, srijeda
Poslijepodne
Radna subota
II. i IV. u mjesecu
833-515

ORDINACIJA FIZIKALNE MED. I REHABILITACIJE

Lokacija: I. kat gl.zgrade Doma zdravlja Županja
Mijo Ikić, dr. med., spec. fizijatar
Marina Pavkić, med. sestra
Radno vrijeme
Utorak,srijeda,petak
Prijepodne
Ponedjeljak, četvrtak
Poslijepodne
radna subota
2. i 4. u mjesecu
830-957

SPECIJALISTIČKA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA

Županja, Dr. Franje Račkog 32, I.kat poliklinike
830-957
SANJA ŠKALIC, dr.med.,spec.psihijatar
Lucija Pandža, med.sestra
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak
Prijepodne
Utorak
Poslijepodne
Radna subota
2. i 4. u mjesecu
831-708

Specijalistička ordinacija interne medicine I

Županja, Dr. Franje Račkog 32, I. kat poliklinike
Ivana Nebrigić Kružljak, dr. med. spec. interne med.
Natalija Ivanšić, med. sestra
Radno vrijeme
srijeda,čet.,petak
07:00 - 14:30
pon,utorak
13:00 - 20:30
radna subota: 2. i 4. u mjesecu
07:00 - 12:00
563-153

Specijalistička ordinacija interne medicine II

Županja, Dr. Franje Račkog 32, I. kat poliklinike
Antonija Zovkić, med. sestra
Radno vrijeme
ponedjeljak, utorak
07:00 - 14:30
srijeda, četvrtak, petak
13:00 - 20:30
radna subota: 1. i 3. u mjesecu
07:00 - 12:00
* mjesečni raspored sukladno rasporedu dolaska doktora specijalista iz bolnice

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA VANJSKIH SPECIJALISTA

Radno vrijeme:
prijepodne 07:00 - 15:00, poslijepodne: 13:00 - 21:00
830-006

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA VANJSKIH SPECIJALISTA

Lokacija: I. kat poliklinike Doma zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32
Narudžbe na telefon 032/830-006
SVAKIM DANOM OD 13:00 – 15:00 SATI
Med.sestra:
JASNA MUTABDŽIĆ
DOLAZAK
DR. SPECIJALISTA:
svaki UTORAK (OD 12H) u mjesecu
SPEC. KIRURGIJE
Svake SRIJEDE (07h-15h) u mjesecu
SPEC. UROLOG
Svakog 2. ČETVRTKA u mjesecu
SPEC. NEUROLOG
Narudžbe se mogu primati putem e-maila
copyright © Dom zdravlja Županja 2010   •   Naslovnica | Oglasna ploča | Natječaji | Nabava | Dokumenti | Fotografije | Povijest | Savjeti | Kontakt | Linkovi