Dom zdravlja Županja
Dr. Franje Račkog 22
Županja
Telefon:
Fax:
E-mail:
032 831 194
032 831 194
dom-zdravlja-zupanja@vk.htnet.hr
 

    

 

 

 

 

Oftamološka ordinacija

Zavod za javno zdravstvo
Vukovarsko-srijemske županije - Županja

Opća bolnica Vinkovci

Opća bolnica Vukovar

Hitna medicinska pomoć Vinkovci

Hitna medicinska pomoć Slavonski Brod

HZZO Vinkovci

HZZO Županja

 

 

 

Oftamološka ordinacija

Dr. Lidija Petrišić - Perkušić, spec. oftamolog

Županja, A. M. Hrvatske 73

tel. 032/831 054

mob. 098/217 036

Vrh stranice

____________________________________________________

Zavod za javno zdravstvo 
Vukovarsko
-srijemske županije - Županja

 Ordinacija školske medicine

    Dr. Dario Arnautalić

     Med.sestra  Vesna Bagić

tel. 032/831 588

 

Služba za epidemiologiju

dr. Ankica Ilić

VMS. Marija Ivančičević

San.teh. Ratko Zovkić

tel. 032/833 834

Vrh stranice

____________________________________________________

Opća bolnica Vinkovci

telefon: 032 370 300

Vrh stranice

____________________________________________________

Opća bolnica Vukovar

telefon: 032 452 111

Vrh stranice

 ____________________________________________________

Hitna medicinska pomoć Vinkovci

telefon: 032 308 535

Vrh stranice

____________________________________________________

Hitna medicinska pomoć Slavonski Brod

telefon: 035 441 298

Vrh stranice

 ____________________________________________________

HZZO Vinkovci

telefon: 032 308 535

Vrh stranice

 ____________________________________________________

HZZO Županja

telefon: 032  831 654

            032   832 170

          032  832 275

Vrh stranice

 

     


2003 ©  Dom zdravlja Županja. Sva prava pridržana.                             Dizajn: Belsoft